woensdag 12 maart 2014

Koptienden Naarden 1584De namen en het folionummer.

Jan Frans Boutsz 3
Evert Jans Gerritsz 3
Ewolt Jansz 3
Ewolt Gerritsz ,de kijnderen van, 3
Cors Fransz 4
Jacob Hubertsz 4
Wouter Stevensz 4
Lambert Jan Evertsz 4
Mr Dirck Deijn 4
Mr Marten Louwensz 4
Marten Martensz 5
Willem Folckensz 5
Willem Gerritsz van Loosdrecht ,jonge, 5
Reijertgen Gerrit Folckens 5
Lambert Cornelisz 5
Volke Elbertsz 6
Mr Lambert Lap ,schoudt, 6
T Gasthuijs ,binnen Naarden, 6
Cornelis Elbertsz 6
Eeldt Jan Bere(n?)sz 6
Cornelis Cornelisz Kistemaecker 6
Jacob Evertsz 6
Egbert Dircxz 6
Willemtgen Feecken 6
Cornelis Gijsbertsz 7
Joost Claesz 7
Jacob Gerritsz 7
Willemtge Jans ?? Louwe 7
Tonis Dircxz 7
Gijsbert Elbertsz ,schuijt, 7
Willen Jan Lamffersz 7
Jan Jansz ,Henrick Jansz zijn vader plaats, 8
Jan Jansz Graft ,jonge, 8
Vokken Cornelis Hendricxz 8
Tonis Dunner 8
Gijsbert Jansz 8
Bout Cornelisz 8
Ansch Gijsbert Jansz 8
Gerrit Claesz Quijck 9
Evert Jansz 9
Elsgen Thijmes ,Jan Gerritsz Huijsfrou, 9
Janne Jans Meijns Thonisz 9
Neeltgen Jacob Meijnsz 9
Sis Gerrits 9
Gerrit Dircxz ,jonge, 9
Beer Jansz 9
Lijsgen Meijns 9
Henrick Claesz Botter 10
Gerrit Evertsz 10
Claes Joostensz 10
Tijme Claes Thijmensz 10
Claes Dircxz Saell 10
Dirck Jan Reijersz 10
Henrick Jansz 10
Comen Jacob ,jonge, 10
T Convent van ,Oude Naerden, 10
Jan Aertsz Lap 11
Jacob Willem Jacobsz 11
Die Susteren ,tot Naerden, 11
Grietgen Peter Bruijnen ,weed, 11
Aert Jacob Tollen 11
Ghijsbert Gerritsz Boell 11
Meijster Gerrit Claesz 11
Mr Jan Deijn 12
Henrick Jan Gijsen 12
Jan Brasser ,tot Monnickendam, 12
Jacob Gerbrantsz 12
Gerrit Lambertsz Raijmaecker 12
Lou Fransz 13
Freeck Jansz 13
Grietgen Louwes 13
Cornelis Aertsz Lap 13
Willem Boutsz 13
Cornelis Pouwelsz 13
Jan Melisz Huesen 13
Elbert Jacobsz Potter 13
T Heijlich Cruijs Autaer 13
Onse Vrouwen Altaer 13
Sint Jacob Altaer 13
Jan Willemsz Glaesmacker 13
Gerrit Cornelisz 13
Elbert Gerritsz ,de weeskijnder van, 13
Willem Jacobsz ,op stoppelen gelegen, 14
Sint Anna Altaer ,tot Naerden, 14
Cornelis Henricxz 14
Hillegen Cornelis Floriss ,weed, 14
Sinr Loijen Altaer 14
T Heijlich Sacraments Altaer 14
Peter Claesz ,van Amsterdam, 14
T Sieckhuijs ,binnen Naerden, 14
Egbert Dircxz 14
Claes Henrick Jacobsz 15
Huijbert Gerritsz ,tot Weesp, 15
Ghijsbert Gerritsz ,van Muijden, 15
Dirck Boutsz 15
Jacob Thonisz 15
Jacob Jansz de Wilde 15
Trijntgen Reijers 15
Janna Roelen ,tot Monnickendam, 15
Jacob Petersz 16
Dignum Claesz 16
Jan Reijersz Bernetel 16
Aert Diricxz ,van Leijden,,woonen tot Utrecht, 16
Gerrit Roelofsz 16
Aert Jansz Lap ,de jonge, 16
Lambert Willemsz Raeijmaecker 16
Gijsbert Cornelisz 16
Anthonis Thijmensz 16
Rutger Reijersz 16
Janna Dirckss 17
Peter Henricxsz Prooij 17
Dirck Henricxz 17
Thonis Lamffertsz ,kijnderen, 17
Elbert Jacobsz 17
Elbert Claesz ,weeskijnt, 17
Steven Jansz 17
Jacob Boutsz 17
Lourens Claesz 17
???? Claesz 17
Willem Loennensz 17
Eeldt Claesz 17
Peter Gerrit Aertsz 17

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1579De namen en het folionummer.

Jan Frans Boutsz 3
Evert Jan Gerritsz 3
Ewolt Jansz 3
Ewolt ??? Rijcxz ,de kinderen van, 3
Cors Fransz 3
Jacob Huijbertsz 3
Wouter Stevensz 3
Lambert Jan Evertsz 4
Meijster ????? Louwesz 4
Gerrit Eelten 4
Merten Mertensz 4
Willem Folckensz 4
Willem Gerritsz ,jonge,,van Loosdrecht, 5
Reijertgen Gerrit Folkensz 5
Lambert Cornelisz 5
Cornelis Elbertsz 5
Volcken Elbertsz 5
Mr Lambert Lap 5
T Gasthuijs ,binnen Naerden, 6
Willemtge Feecken 6
Jacob Gerrit Roelofsz 6
Jacob Evertsz 6
Cornelis Ghijsbertsz 6
Claes Jan Evertsz 6
Joost Claesz 6
Willemgen Jans 7
Thonis Diricksz 7
Ghijsbert Elbertsz ,schuijt, 7
Willem Jan Lamffersz 7
Jan Jansz 7
Jan Jansz Graft ,jonge, 7
Volcken Cornelis Heijnricksz 7
Thonis Dimmer 8
Ghijsbert Jansz 8
Bout Cornelisz 8
Ansch Ghijsbert Jansz 8
Gerrit Claesz Quijck 8
Evert Jansz 8
Elsgen Thijmens ,Jan Gerritsz huijsfrou, 8
Jan Meijns Thonisz 8
Meligen Jacob Meijnsz (??? ??) 8
Sis Gerritsz 9
Gerrit Diricksz ,jonge, 9
Beer Jansz 9
Lijsgen Meijns 9
Sijmon Jacobsz 9
Heijnrick Claesz Potter 9
Gerrit Evertsz 9
Claes Joostensz 9
Thijmen Claes Thijmensz 9
Claes Diricksz Zael? 10
Jan Reijersz 10
Heijnrick Jansz 10
Comen Jacob ,jonge, 10
T Convent van Oude Naerden 10
Fije Thonisz 10
Jan Aertsz Lap 10
Jacob Willem Jacobsz 10
Die Susteren ,tot Naerden, 10
Grietgen Peter Bruijnen ,weed, 11
Aert Jacobsz Tollen 11
Ghijsbert Gerritsz (Toet??) 11
Mr Gerrit Claesz 11
Mr Jan Deijn 11
Heijnrick Jan Ghijsen 11
Jan Brasser ,tot Monnickendam, 12
Jacob Gerbrantsz 12
Gerrit Lambertsz Raemacker 12
Lou Fransz 12
Freeck Jansz 12
Cornelis Aertsz Lap 12
Willem Boutsz 12
Cornelis Pouwelsz 12
Elbert Jacobsz Potter 13
Jan Melisz Huesen 13
T Heijlich Cruijs Altaer 13
Onse Lieve Vrouwen Altaer 13
Sinte Jacob Altaer 13
Jan Willemsz Glaesmaker 13
Gerrit Cornelisz 13
Elbert (Heijnricksz) Schuijt ,de weeskinder van, 13
Willem Jacobsz ,op stoppelen gelegen, 13
Sinte Anna Altaer ,tot Naerden, 13
Frans Aertsz ,tot Amsterdam, 13
Cornelis Henricksz 13
Hillegom Cornelis Floriss ,weed, 13
(Jacob Cornelis Heijnricksz??) 13
Sinte Loijen Altaer 13
T Heijlich Sacraments Altaer 14
Peter Claesz ,van Amsterdam, 14
Sieckhuijs ,binnen Naerden, 14
Ael Jacob Bouts ,Dirrick Gerritsz weed, 14
Claes Henrick Jacobsz 14
Huijbert Gerritsz ,tot Weesp, 14
Cornelis Gasthuijs 14
Janna Beeren?? 14
Dirrick Boutsz 15
Jacob Thonisz 15
Jacob Jansz de Wilde 15
Trijntgen Reijersz 15
Janna Roolen ,tot Monnickendam, 15
Jacob Petersz 15
Digmun Claesz 15
Jan Reijersz Bernetel 15
Gerrit Roelofsz 16
Aert Jansz Lap ,de jonge, 16
Lambert Willemsz Raemaker 16
Ghijsbert Cornelisz 16
Gerrit Claes Ghijsbertsz 16
Anthonis Thijmensz 16
Rutger Reijersz 16
Janna Dircken 16
Truitgen Willem Jan Lamffersz ,weed, 16
Peter Henrick Prooij 16
Dirrick Henricksz 16
Thonis Lamffertsz ,kinderen, 16
Elbert Jacobsz 16

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1572De namen en het folionummer.

Jan Frans Boutsz 3
Evert Jan Gerritsz 3
Ewolt Jansz 3
Gerrit Ewoltsz 3
Cors Fransz 3
Anna Andriesz 3
Jacob Hubertsz 3
Wouter Stevensz 3
Lambert Jan Evertsz 4
Jan van Eck ,tot Monnickendam lant is gelegen int middelste buijten dijcx, 4
Mr Marten Louwensz 4
(Geert?) ?elten 4
Marten Martensz 4
Willem Folcxz 4
Willem Gerritsz ,jonge, 5
Reijertgen Gerrit Folcxs 5
Lambert Cornelisz 5
Cornelis Elbertsz 5
Volcken Elbertsz 5
Mr Lambert Lap ,schoudt, 5
T Gasthuijs ,binne Naarden, 6
Willemtgen Feecken 6
Jacob Gerrit Roelofsz 6
Jacob Evertsz 6
Cornelis Gijsbertsz 6
Claes Jan Evertsz 6
Joost Claesz 6
(Willemtge Jans Kes Lou men??) 6
Thonis Dircksz 7
Sijborch Jan Elisz 7
Willem Jan Lamffertsz 7
Jan Jansz 7
Jan Jansz Graft ,jonge, 7
Volcken Cornelisz Hens? 7
Thonis Diemmer 8
Gijsbert Jansz 8
Jacob Cornelisz 8
Ansch Gijsbert Jansz 8
Gerrit Claesz Quijck 8
Evert Jansz 8
Herman Aertsz 8
Elsgen Thijmans ,Jan Gerrits huijsfrou, 8
Jan Meijns Thonisz 8
Sis Gerritsz 9
Gerrit Dircksz ,jonge, 9
Beer Jansz 9
Lijsgen Meijs 9
Sijmen Jacobsz 9
Hend Claesz Botter 9
Geert Evertsz 9
Claes Joostensz 9
Thijman Claes Thijmansz 9
Claes Dircksz Saell 10
Jan Reijersz 10
Hend Jansz 10
Coman Jaep ,jonge, 10
T convent van Oude Naerden, 10
Feije Thonisz 10
Jan Aertsz Lap 10
Jan Gijsen 10
Jacob Willem Jacobsz 10
De Susteren ,tot Naarden, 10
Grietgen Peter Bruijne ,weduwe, 11
Aert Jacobsz ??? 11
Gijsbert Gerritsz Boell 11
Mr Gerrit Claesz  11
Mr Jan Deijn 11
Jan Brasser ,tot Monickendam, 12
Jacob Gerbrantsz 12
Lou Frnasz 12
Freeck Jansz 12
Cornelis Aertsz Lap 12
Willem Boutsz 12
Cornelis Pauwelsz 12
Elbert Jacobsz Potter 13
Jan Melisz ,van Huijsen, 13
T Heijlich Cruijs Altaer 13
Onse Lieve Vrouwen Altaer 13
Sinte Jacobs Altaer 13
Jan Willemsz Glaesmaecker 13
Thonis Claes Gerbrantsz 13
Gerrit Cornelisz 13
Willem Jacobsz ,op stoppelen gelegen, 13
Sinte Anna Altaer 13
Frans Aertsz ,tot Amsterdam, 13
Cornelis Hend 13
Hillegondt Cornelis Floris ,weduwe, 13
Jacob Cornelis Hend 13
Sinte Loije Altaer 13
T Heijlich Sacraments Altaer 14
Peter Claesz ,van Amsterdam, 14
Hend Jacobsz Snijder 14
T Sieckhuijs ,binnen Naarden, 14
Aell Jacob Bouts ,Dirck Gerritsz weduwe, 14
Claes Heijn Jacobsz 14
Hubert Gerritsz ,tot Weesp, 14
Cornelis Gasthuijs 14
Jacob Gerritsz 14
Jan Beere 15
Thijman Willemsz 15
Jacob Thonisz 15
Jacob Jansz ,de Wilde, 15
Janna Roelof ,tot Monnickendam, 15
Jan Petersz 15
Jacob Petersz 15
Digem? Claesz 15
Jan Reijersz Barnetel 15
Gerrit Roelofsz 16
Aert Jansz Lap ,de jonge, 16
Lambert Willemsz Raijmaker 16
Gijsbert Cornelisz 16
Gerrit Claes Gijsbertsz 16
Anthonis Thijmansz 16
Rutger Reijersz 16

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer